Videoarkiv

Øvelser | Føring/vending

Trener'n i midten (6 - 9 år) Treff ballen (6 - 10 år) Tottenham (6 - 10 år) Trekanten (6 - 12 år) Finn medspiller (6 - 12 år) 2v2 + Joker (8 - 12 år) Rondo (9 - 12 år) Kort-kort-lang (9 - 12 år) Hjørnis (9 - 12 år) Possesion med tre lag (10 - 12 år) Possession med to vegger (10 - 12 år)