Videoarkiv

Øvelser | Alle

Trekanten (6 - 12 år) Finn medspiller (6 - 12 år) 2v2 + Joker (8 - 12 år) Rondo (9 - 12 år) Kort-kort-lang (9 - 12 år) Hjørnis (9 - 12 år) Possesion med tre lag (10 - 12 år) Possession med to vegger (10 - 12 år) Treff ballen (6 - 10 år) Tottenham (6 - 10 år) Barneleker Føringsteknikker Føring på tvers Finter - vendinger Hurtig frekvens med vending (6 - 12 år) Hurtige sidesteg og spurt (6 - 12 år) Krabba (6 - 12 år) Skøyteløperen (6 - 12 år) Innlæring heading (8 - 10 år) Heading på mål (8 - 12 år) Innlæring dribling med ball (6 - 8 år) Innlæring dribling (6 - 8 år) Drible treneren + avslutning (6 - 8 år) 1v1 med mål (6 - 12 år) Kollisjonskurs (6 - 12 år) 1v1 Avslutning (8 - 12 år) Vinneren står (10 - 12 år) Vending-avslutning (6 - 10 år) Inn mot midten (6 - 12 år) Doggies (6 - 12 år) Korset (6 - 12 år) Tre-gangen (6 - 12 år) Rondo (9 - 12 år) 1v1 Avslutning (8 - 12 år) Hjørnis (9 - 12 år) Rondo (9 - 12 år) 2v1 (6 - 12 år) Vinneren står (10 - 12 år) Possesion med tre lag (10 - 12 år) 2v1 (6 - 12 år) 2v2 + Joker (8 - 12 år) Hjørnis (9 - 12 år) 2v2, 3v2, 4v2 (9 - 12 år) Trener'n i midten (6 - 9 år) Tottenham (6 - 10 år) Finn medspiller (6 - 12 år) Trekanten (6 - 12 år) 2v2 + Joker (8 - 12 år) Rondo (9 - 12 år) Hjørnis (9 - 12 år) Invitere vending (8 - 12 år) Pasning-vending (8 - 12 år) Spill med åpne mål (9 - 12 år) Possesion med tre lag (10 - 12 år) Possession med to vegger (10 - 12 år) Innkast (6 - 7 år) Drible treneren + avslutning (6 - 8 år) Føring (6 - 9 år) Pasning-medtak (6 - 12 år) 1v1 Avslutning (8 - 12 år) Pasning-vending (9 - 12 år) Vending-avslutning (6 - 10 år) 2v2, 3v2, 4v2 (9 - 12 år) Lena (10 - 12 år) Pasning-innlegg-avslutning (9 - 12 år) Spill med åpne mål (9 - 12 år) Trener'n i midten (6 - 9 år) Treff ballen (6 - 10 år) Tottenham (6 - 10 år) Trekanten (6 - 12 år) Finn medspiller (6 - 12 år) 2v2 + Joker (8 - 12 år) Rondo (9 - 12 år) Kort-kort-lang (9 - 12 år) Hjørnis (9 - 12 år) Possesion med tre lag (10 - 12 år) Possession med to vegger (10 - 12 år)