Økt 3 + 4: Føring/vending

Øvelser | Føring/vending | 9 år

Vending-avslutning (6 - 10 år) Doggies (6 - 12 år) Inn mot midten (6 - 12 år) Korset (6 - 12 år) Tre-gangen (6 - 12 år) Rondo (9 - 12 år)
 

Tekniske læringsmomenter

• Føre med innside og utside av foten.
• Legg inn retningsforandringer.
• Lavt tyngdepunkt for å være i balanse

Vending – økt valgfriheten til spillerne:
Sålevending
Stopp ballen med undersiden av fotsålen, rull den litt bak deg og vend opp.

Innsidevending
Skift retning, og trekk deg unna motstander ved å bruke siden av foten

Utsidevending
Skift retning ved å lene deg mot den ene siden, bruk utsiden av foten til å vende til den andre

Cruyff-vending
Standfoten ved siden av ballen, litt skrått. Løft det andre beinet over ballen, og vend ved å bruke innsiden av foten

Taktiske læringsmomenter

• Føre med små, korte touch
• Jobb med blikket
- ned på ballen for kontroll
- opp for å ha oversikt over med- og motspillere, og ledige rom

Hensikt: Ta av press fra motstander:
• Tempo i selve vendingen
• Fart ut av vendingen for å unngå å bli tatt igjen
• Se deg over skuldra for å se om du har rom til å vende opp i
• Vende med kroppen mellom ball og motstander – lengste fot unna motstander

Valg: Når skal jeg vende?

Vi andre: en spiller må være i støtte for ballfører.

Tips!

  • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
  • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.