Økt 1 + 2: Pasning

Øvelser | pasning | 9 år

Rondo (9 - 12 år) Kort-kort-lang (9 - 12 år) Hjørnis (9 - 12 år) Treff ballen (6 - 10 år) Tottenham (6 - 10 år) Trekanten (6 - 12 år) 2v2 + Joker (8 - 12 år) Finn medspiller (6 - 12 år)
 

Tekniske læringsmomenter

Varier mellom å trene på utførelsen av de ulike teknikkene til i hvilke situasjoner det er mest hensiktsmessig å bruke dem

Innside

Lavt tyngdepunkt, bred beinstilling, åpne opp kroppen 

 • Treffpunkt midt på ballen
 • Spark gjennom ballen
 • Tåa peker i den retningen du vil treffe

Utside

Samle kroppen mer, litt høyere tyngdepunkt, armene ut for å holde balansen

Kamuflerer pasninger mer 

 • Treffpunkt på siden av ballen
 • Spark gjennom ballen
 • Tåa peker nedover

 Progresjon: halvtliggende vrist

 • Skrått tilløp
 • Spark gjennom ballen
 • Vri foten utover med tærne og vristen

Taktiske læringsmomenter

 • Kraft – tilpass kraften i forhold til avstanden til medspiller og motstandere
 • Presisjon – presist i forhold til medspillers bevegelse, og motstanders posisjon. I rommet foran eller på fot
 • Timing – når skal pasningen slås i forhold til medspillers bevegelse og motstanders posisjon

Hva er en god pasning?
En pasning passerer en eller flere motspillere, og er slått riktig i forhold til medspillers posisjon og bevegelse.

Bevegelse:
Hvor skal jeg som 2A og 3A (nærmeste medspiller og øvrige medspillere) bevege meg for å kunne få en pasning?

Tips!

 • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
 • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.