Økt 7 + 8: Mottak/medtak

Øvelser | Mottak/medtak | 9 år

Rondo (9 - 12 år) Trekanten (6 - 12 år) Tottenham (6 - 10 år) Trener'n i midten (6 - 9 år) 2v2 + Joker (8 - 12 år) Finn medspiller (6 - 12 år) Hjørnis (9 - 12 år) Invitere vending (8 - 12 år) Pasning-vending (8 - 12 år) Spill med åpne mål (9 - 12 år)
 

Mottak
er å ta imot ballen
Medtak
er å ta med seg ballen inn i et rom eller forbi en motspiller

Tekniske læringsmomenter

Innside - mottak
Lavt tyngdepunkt, bred beinstilling, åpne opp kroppen

  • Ballen litt ut fra kroppen for raskere gjøre neste involvering; føre, drible, sentre, avslutte
  • Møt ballen, sett fart etter mottaket

Utside/vrista
Samle kroppen mer, litt høyere tyngdepunkt, armene ut for å holde balansen

Progresjon: la de øve på mottak med lår – når ballen kommer i lufta

Taktiske læringsmomenter

  • Retningsbestemt – vekk i fra motstander eller mot medspiller
  • Orientering – hvor har du rom, hvor er medspiller? Hvor er motstander

Bruk medtaket til å passere motspiller, hvis mulig.

Valg:
Bør jeg gjøre et medtak eller mottak utfra hvor mye rom jeg har?

Bevegelse:
Hvor skal jeg som 2A og 3A (nærmeste medspiller og øvrige medspillere) bevege meg for å kunne få en pasning?

Tips!

  • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
  • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.