Økt 5 + 6: Finter/dribling/1A

Øvelser | finter/dribling/1A | 9 år

1v1 Avslutning (8 - 12 år) 1v1 med mål (6 - 12 år) Kollisjonskurs (6 - 12 år) 2v2 + Joker (8 - 12 år) Hjørnis (9 - 12 år) 2v2, 3v2, 4v2 (9 - 12 år) 2v1 (6 - 12 år)
 

Tekniske læringsmomenter

La spillerne i større grad velge den finta/de fintene de behersker best

Kroppsfinte
Tyngdeoverføring – len kroppen mot venstre og gå til høyre (eller motsatt for venstrebeinte)

  • Lavt tyngdepunkt – litt bredbeint
  • Kom godt ned med venstrebeinet
  • Gjerne overdriv bevegelsen

Pasningsfinte
Lat som om du skal spille ballen til en medspiller, skjerm ballen med innsiden av foten og passèr motstander

Overstegsfinte
Før venstre (eller høyre) fot over ballen, rykk til motsatt side.
Samme tekniske læringsmomenter som kroppsfinte

Taktiske læringsmomenter 

  • Sett fart imot motspiller
  • Gjør finta i rett avstand – ikke for tett på, ikke for langt unna
  • Retningsforandring
  • Rykk ut av finta

Valg:
Skal jeg drible?
Hvilken side av motspiller skal jeg gå?
Hvor er det mest rom å gå i?
Skal jeg vende vekk fra motspiller eller sentre i stedet?

Vi andre: en spiller må være i støtte for ballfører.
Vi andre: ut av pasningsskyggen
Hvor kan jeg bevege meg for å få ballen? Framover, bakover, til siden?

Tips!

  • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
  • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.