Økt 27+28: Mottak/medtak

Øvelser | Mottak/medtak | 8 år

Trener'n i midten (6 - 9 år) Tottenham (6 - 10 år) Finn medspiller (6 - 12 år) Trekanten (6 - 12 år) 2v2 + Joker (8 - 12 år) Rondo (9 - 12 år) Hjørnis (9 - 12 år) Invitere vending (8 - 12 år) Pasning-vending (8 - 12 år)
 

Tekniske læringsmomenter:

Innside
Lavt tyngdepunkt, bred beinstilling, åpne opp kroppen

Utside/vrista
Høyere tyngdepunkt, samle kroppen mer, armene ut fra kroppen for å holde balansen

  • Ballen litt ut fra kroppen for raskere gjøre neste involvering; føre, drible, sentre, avslutte
  • Møt ballen, sett fart etter mottaket

Progresjon: la de øve på å ta imot ballen på låret, brystet når ballen kommer i lufta.

Taktiske læringsmomenter:

  • Retningsbestemt – vekk i fra motstander eller mot medspiller
  • Orientering – hvor har du rom, hvor er medspiller? Hvor er motstander?

Progresjon: bruk medtaket til å passere motspiller.

Vi andre: ut av pasningsskyggen! Hvor kan jeg bevege meg for å få ballen? Framover, bakover, til siden?

Avslutninger:

Tekniske læringsmomenter:

Bruk innsiden av foten
La de bruke vrista for å øke kraften.

Progresjon: la ballen også komme i lufta - volleyspark. Treff ballen på vei ned mot bakken. Tåa skal peke nedover og bakover i skoen.

Taktiske læringsmomenter:

Treff hjørnene i mål

Tips!

  • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
  • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.