Økt 25+26: Finter, dribling

Øvelser | finter/dribling | 8 år

Innlæring dribling med ball (6 - 8 år) Innlæring dribling (6 - 8 år) Drible treneren + avslutning (6 - 8 år) 1v1 med mål (6 - 12 år) Kollisjonskurs (6 - 12 år) 1v1 Avslutning (8 - 12 år)
 

Tekniske læringsmomenter:

Kroppsfinte
Tyngdeoverføring – len kroppen mot venstre og gå til høyre (eller motsatt for venstrebeinte)

  • Lavt tyngdepunkt – litt bredbeint
  • Kom godt ned med venstrebeinet
  • Gjerne overdriv bevegelsen

Pasningsfinte:

Lat som om du skal spille ballen til en medspiller, skjerm ballen med innsiden av foten, og passer motstander.

Overstegsfinte:
Før venstre (eller høyre) fot over ballen, før ballen med utsiden av den andre foten forbi motspiller.
Samme tekniske læringsmomenter som kroppsfinte.

Gi spillerne gradvis større valgfrihet, og la dem bruke den finta/de fintene de behersker best.

Taktiske læringsmomenter:

  • Sett fart imot motspiller
  • Gjør finta i rett avstand – ikke for tett på, ikke for langt unna
  • Retningsforandring
  • Rykk ut av finta

Valg:
Skal jeg drible?
Har jeg rom?
Hvor er det mest rom?

Vi andre: en medspiller må være i støtte for ballfører.

Avslutning:

Tekniske læringsmomenter:

Bruk innsiden av foten
La de bruke vrista for å øke kraften.

Progresjon: la ballen også komme i lufta - volleyspark. Treff ballen på vei ned mot bakken. Tåa skal peke nedover og bakover i skoen.

Taktiske læringsmomenter:

Treff hjørnene i mål

Tips!

  • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
  • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.