Økt 14+15: Pasning

Øvelser | pasning | 8 år

Treff ballen (6 - 10 år) Tottenham (6 - 10 år) Trekanten (6 - 12 år) Trener'n i midten (6 - 9 år) Finn medspiller (6 - 12 år) 2v2 + Joker (8 - 12 år)
 

Tekniske læringsmomenter:

Innside
Lavt tyngdepunkt, bred beinstilling, åpne opp kroppen

  • Treffpunkt midt på ballen
  • Spark gjennom ballen
  • Tåa peker i den retningen du vil treffeUtside:

Samle kroppen mer, litt høyere tyngdepunkt, armene ut fra kroppen for å holde balansen mer.
Hensikt:Kamulerer og skjuler pasningen

Taktiske læringsmomenter

  • Kraft – tilpass kraften i forhold til avstanden til medspiller og motstandere
  • Presisjon – treffe medspiller

Progresjon: slå i forhold til medspillers bevegelse = foran

Hva er en god pasning?
En pasning som passerer en eller flere motspillere, og er slått med tilpasset kraft i forhold til medspillers posisjon og bevegelse.

Vi andre: ut av pasningsskyggen
Hvor kan jeg bevege meg for å få ballen? Framover, bakover, til siden?

Avslutninger:

Tekniske læringsmomenter:

Bruk innsiden av foten
La de bruke vrista for å øke kraften.

Progresjon: la ballen også komme i lufta - volleyspark. Treff ballen på vei ned mot bakken. Tåa skal peke nedover og bakover i skoen.

Taktiske læringsmomenter:


Treff hjørnene i mål

Tips!

  • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
  • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.