Koordinasjon

Øvelser | Koordinasjon | 8 år

Hurtig frekvens med vending (6 - 12 år) Hurtige sidesteg og spurt (6 - 12 år) Krabba (6 - 12 år) Skøyteløperen (6 - 12 år)
 

Hensikten ved å legge inn koordinasjonsøvelser er å øke balansen, få et raskere fotarbeid og retningsforandringer på spillerne. 

Vektlegg alltid at utførelsen av øvelsene er riktige før tempoet kan øke.

Tips!

  • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
  • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.