Økt 21+22: Mottak/medtak

Øvelser | Mottak/medtak | 6 år

Trener'n i midten (6 - 9 år) Tottenham (6 - 10 år) Finn medspiller (6 - 12 år) Trekanten (6 - 12 år)
 

Tekniske læringsmomenter:

Innside - mottak

 • Lavt tyngdepunkt, bred beinstilling, åpne opp kroppen
  • Ballen litt ut fra kroppen for raskere gjøre neste involvering; føre, drible, sentre, avslutte.

  Progresjon:
  Møt ballen, sett fart etter mottaket

  For mestringens del kan du la de ta imot den med undersiden av fotsålen. Men husk; innsiden har større flate, og vil bli lettere å mestre på sikt.

  Taktiske læringsmomenter:

  • Retningsbestemt – vekk i fra motstander eller mot medspiller
  • Orientering – hvor har du rom, hvor er medspiller? Hvor er motstander?

  Avslutning:

  Tekniske læringsmomenter:

  Bruk innsiden av foten.
  Progresjon:
  La de prøve vrista for å øke kraften.

  Taktiske læringsmomenter:

  Treff hjørnene i mål

  Tips!

  • Det settes av 1,5 timer til hver treningsøkt. Men spillernes konsentrasjon vil avgjøre om treningen varer 1 time, 1.15 eller 1.30. Det er ingen fare å stoppe treningen etter en time, men vær heller ikke redd for å la de holde på i halvannen time dersom de har det gøy, og ikke vil gi seg.
  • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
  • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.