Økt 11+12: Føring-vending

Øvelser | Føring/vending | 6 år

Doggies (6 - 12 år) Inn mot midten (6 - 12 år) Korset (6 - 12 år) Tre-gangen (6 - 12 år) Vending-avslutning (6 - 10 år)
 

Tekniske læringsmomenter:

Føre med innside og utside av foten.
Legg inn retningsforandringer.
Lavt tyngdepunkt for å være i balanse

Taktiske læringsmomenter:

  • Føre med små, korte touch
  • Jobb med blikket

- ned på ballen for kontroll
- opp for å ha oversikt over med- og motspillere, og ledige rom

Tekniske læringsmomenter:

Vending:
- Sålevending
Stopp ballen med undersiden av fotsålen, rull den litt bak deg og vend opp.

Progresjon:
- Innsidevending
Skift retning, og trekk deg unna motstander ved å bruke siden av foten.

Taktiske læringsmomenter:


Hensikt: Ta av press fra motstander:

  • Tempo i selve vendingen
  • Fart ut av vendingen for å unngå å bli tatt igjen
  • Se deg over skuldra for å se om du har rom til å vende opp i.

 

Avslutning:

Tekniske læringsmomenter:

Bruk innsiden av foten

Taktiske læringsmomenter:

Treff hjørnene i mål

 

Tips!

  • Det settes av 1,5 timer til hver treningsøkt. Men spillernes konsentrasjon vil avgjøre om treningen varer 1 time, 1.15 eller 1.30. Det er ingen fare å stoppe treningen etter en time, men vær heller ikke redd for å la de holde på i halvannen time dersom de har det gøy, og ikke vil gi seg.
  • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
  • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.