Økt 4+5: Pasning

Øvelser | pasning | 6 år

Treff ballen (6 - 10 år) Tottenham (6 - 10 år) Trekanten (6 - 12 år) Trener'n i midten (6 - 9 år) Finn medspiller (6 - 12 år)
 

Tekniske læringsmomenter:


Innside
Lavt tyngdepunkt, bred beinstilling, åpne opp kroppen

Treffpunkt midt på ballen

Spark gjennom ballen

 

Tåa peker i den retningen du vil treffe

Taktiske læringsmomenter

Kraft – tilpass kraften i forhold til avstanden til medspiller og motstandere

Presisjon – treffe medspiller

Avslutning:


Tekniske læringsmomenter:
Bruk innsiden av foten Taktiske læringsmomenter:
Treff hjørnene i mål

Tips!

  • Det settes av 1,5 timer til hver treningsøkt. Men spillernes konsentrasjon vil avgjøre om treningen varer 1 time, 1.15 eller 1.30. Det er ingen fare å stoppe treningen etter en time, men vær heller ikke redd for å la de holde på i halvannen time dersom de har det gøy, og ikke vil gi seg.
  • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
  • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.