arsplan 6 år

Øktplan

Sjef over ballen 10 minutter
Koordinasjon 10 minutter
Dagens tema – 1-2 øvelser  15 minutter
Avslutninger iht tema 10 minutter
Smålagsspill 2v2/3v3 45 minutter

Utviklingstrekk

 • Typisk for gruppa er at de er fulle av liv
 • Vondt for å sitte stille
 • Har problemer med å konsentrere seg lenge
 • Undrende og stiller ofte spørsmål
 • Har en begrenset horisont (jeg og ballen)

Konsekvenser

 • Stor aktivitet - ikke kø - små grupper
 • Vektlegging på "sjef over ballen"
 • Gjenkjenning viktigere enn variasjon
 • Ikke for lange aktivitetssekvenser
 • Ha faste organiseringsrutiner
 • Vis - ikke snakk
 • Lær reglene gjennom spillet
 • Læring gjennom aktiviteten

Tips!

 • Det settes av 1,5 timer til hver treningsøkt. Men spillernes konsentrasjon vil avgjøre om treningen varer 1 time, 1.15 eller 1.30. Det er ingen fare å stoppe treningen etter en time, men vær heller ikke redd for å la de holde på i halvannen time dersom de har det gøy, og ikke vil gi seg.
 • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
 • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.