Økt 51 + 52: Pasninger

Øvelser | pasning | 12 år

Trekanten (6 - 12 år) Finn medspiller (6 - 12 år) 2v2 + Joker (8 - 12 år) Rondo (9 - 12 år) Kort-kort-lang (9 - 12 år) Hjørnis (9 - 12 år) Possesion med tre lag (10 - 12 år) Possession med to vegger (10 - 12 år)
 

Tekniske læringsmomenter:

Bevegelse foran ballfører

 • Skape rom for seg selv eller for medspiller
 • Bevegelsen utløser pasningen
 • Gi ballfører flere og bedre valg

Progresjon: motsatte bevegelser – en imot – en ifra

Pasningen:
Bruk relevant pasningsteknikk i forhold til situasjonen.

Taktiske læringsmomenter:

 • Fra-mot-bevegelse for å frigjøre seg fra motstander (fra=vekk i fra det rommet jeg har tenkt meg inn i)
 • Strekke høyt i banen eller senke seg lavere i banen for å hjelpe ballfører (dybde)
 • Bruke bredden for å strekke ut motstander eller skape rom for seg selv.

Progresjon: bueløp

Kroppsstilling: Åpne opp kroppen, skråstille for ikke å være feilvendt – hvis mulig.

Selve pasningen:

 •  Kraft – tilpass kraften i forhold til avstanden til medspiller og motstandere
 • Presisjon – presist i forhold til medspillers bevegelse, og motstanders posisjon. I rommet foran eller på fot
 • Timing – når skal pasningen slås i forhold til medspillers bevegelse og motstanders posisjon.

Tips!

 • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
 • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.