Økt 45 + 46: Mottak/medtak

Øvelser | Mottak/medtak | 12 år

Finn medspiller (6 - 12 år) Trekanten (6 - 12 år) 2v2 + Joker (8 - 12 år) Rondo (9 - 12 år) Hjørnis (9 - 12 år) Invitere vending (8 - 12 år) Pasning-vending (8 - 12 år) Spill med åpne mål (9 - 12 år) Possesion med tre lag (10 - 12 år) Possession med to vegger (10 - 12 år)
 

Tekniske læringsmomenter:

Rettvendte mottak/medtak:

Innside/utside/vrista
Lavt tyngdepunkt, bred beinstilling, åpne opp kroppen

  • Ballen litt ut fra kroppen for raskere gjøre neste involvering; føre, drible, sentre, avslutte
  • Møt ballen, sett fart etter mottakert
  • Kroppen mellom ball og motspiller

Progresjon: mottak/medtak med lår, bryst når ballen kommer i lufta

Taktiske læringsmomenter:

  • Retningsbestemt – vekk i fra motstander - ta imot på lengste fot
  • Orientering – hvor har du rom, hvor er medspiller? Hvor er motstander?
  • Bevegelse - vær i fart før man mottar ballen

Bruk medtaket til å passere motspiller, hvis mulig.

Tips!

  • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
  • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.