Økt 41 + 42: Pasninger

Øvelser | pasning | 12 år

Trekanten (6 - 12 år) Finn medspiller (6 - 12 år) 2v2 + Joker (8 - 12 år) Rondo (9 - 12 år) Kort-kort-lang (9 - 12 år) Hjørnis (9 - 12 år) Possesion med tre lag (10 - 12 år) Possession med to vegger (10 - 12 år)
 

Tema: Pasninger gjennom ledd

Bruk av ulike teknikker vil være hensiktsmessige i ulike situasjoner:
Innside – når man har stort rom
Utside – skjult/kamulflert pasning
Halvliggende vrist – lengre avstand, skjult/kamuflert
Langpasning (=halvliggende vrist) – lengre avstand

Taktiske læringsmomenter:

Pasninger mellom to motstandere, og inn bak ryggen deres er effektive, og gir den nye ballfører mer tid og rom.

  • Kraft – tilpass kraften i forhold til avstanden til medspiller og motstandere
  • Presisjon – treffe medspiller
  • Timing - når skal pasningen slås i forhold til medspillers bevegelse og motstanders posisjon

2A - bevegelse inn bak ryggen på motspiller eller mellom to motstandere. Bevegelsen utløser pasningen.
Fra-mot-bevegelse for å skaffe seg rom eller skape rom for andre.

Vi andre: hvor kan jeg bevege meg for å skape rom for meg selv. 1A eller andre medspillere - framover, bakover, sidelengs?

Tips!

  • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
  • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.