Økt 33 + 34: Finter, dribling/1A

Øvelser | finter/dribling/1A | 12 år

1v1 med mål (6 - 12 år) Kollisjonskurs (6 - 12 år) 1v1 Avslutning (8 - 12 år) Vinneren står (10 - 12 år) 2v1 (6 - 12 år) 2v2 + Joker (8 - 12 år) Hjørnis (9 - 12 år) 2v2, 3v2, 4v2 (9 - 12 år)
 

Tekniske læringsmomenter:

La spillerne velge den finta/de fintene de behersker best

  • Kroppsfinte
  • Pasningsfinte
  • Overstegsfinte
  • Andre

Taktiske læringsmomenter:

  • Sett fart imot motspiller
  • Gjør finta i rett avstand – ikke for tett på, ikke for langt unna
  • Retningsforandring
  • Rykk ut av finta

Valg:
Når skal jeg drible?
Når skal jeg sentre?
Når skal jeg sette fart inn i ledig rom?

Vi andre: alltid en spiller i støtte for å kunne gi 1A muligheten til å utfordre
Bevegelse rundt ballfører - hvor kan jeg bevege meg for å skape rom for ballfører eller frigjøre meg selv?

Tips!

  • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
  • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.