arsplan 12 år

Øktplan

Sjef over ballen 10 minutter
Koordinasjon 10 minutter
Dagens tema – 1-2 øvelser  25 minutter
Smålagsspill 3v3/4v4/5v5/6v6 45 minutter

Utviklingstrekk

 • Utvidet «horisont» (ser mer av sine omgivelser)
 • Større evne til finkoordinerte bevegelser
 • Mer moden intellektuelt
 • Fortsatt leken
 • Stor rettferdighetssans

Konsekvenser

 • Stor aktivitet – ikke kø – små grupper (tilpasset smålagspill)
 • Fortsatt «Læring» gjennom aktiviteten, men mottagelig for verbal veiledning
 • Forstår mer av spillets muligheter (spillets ídé), «spille sammen med og mot» vektlegges
 • Er klar for introduksjon av nye delferdigheter
 • Noen er moden for involvering og medbestemmelse
 • Omsorg til alle – ros mye
 • All
 • 1A
 • 1F
 • Avslutning
 • Dribling
 • Heading
 • Koordinasjon
 • Medtak
 • Mottak
 • Pasning
 • Sjef Over Ball
 • Vending

Tips!

 • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
 • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.