Økt 1 +2: Pasning

Øvelser | pasning | 11 år

Trekanten (6 - 12 år) Finn medspiller (6 - 12 år) 2v2 + Joker (8 - 12 år) Rondo (9 - 12 år) Kort-kort-lang (9 - 12 år) Hjørnis (9 - 12 år) Possesion med tre lag (10 - 12 år) Possession med to vegger (10 - 12 år)
 

Varier mellom å trene på utførelsen av de ulike teknikkene, og i hvilke situasjoner det er mest hensiktsmessig å bruke dem.

Tekniske læringsmomenter:

Innside
Lavt tyngdepunkt, bred beinstilling, åpne opp kroppen

 • Treffpunkt midt på ballen
 • Spark gjennom ballen
 • Tåa peker i den retningen du vil treffe

Utside:
Samle kroppen mer, litt høyere tyngdepunkt, armene ut fra kroppen for å holde balansen mer.
Hensikt:Kamulerer og skjuler pasningen

 • Treffpunkt på siden av ballen
 • Spark gjennom ballen
 • Tåa peker nedover

Halvtliggende vrist:

 • Skrått tilløp
 • Spark gjennom ballen
 • Vri foten utover med tærne og vristen

Progresjon: langpasning=halvliggende vrist - bare len kroppen mer bakover

Taktiske læringsmomenter

 • Kraft – tilpass kraften i forhold til avstanden til medspiller og motstandere
 • Presisjon – treffe medspiller
 • Timing - når skal pasningen slås i forhold til medspillers bevegelse og motstanders posisjon

Progresjon: slå i forhold til medspillers bevegelse = foran når det er mye rom, på fot når det er trangere

Hva er en god pasning?
En pasning som passerer en eller flere motspillere, og er slått med tilpasset kraft i forhold til medspillers posisjon og bevegelse.

Bevegelse:

Hvor skal jeg som 2A og 3A (nærmeste medspiller og øvrige medspillere) bevege meg for å kunne motta en pasning eller åpne opp rom for ballfører eller andre medspillere?

Tips!

 • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
 • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.