Sjef over ballen

Øvelser | Sjef over ball

Barneleker Føringsteknikker Føring på tvers Finter - vendinger
 

Sjef over ballen er benevnelsen på aktivitetskategorien der alle spillerne har hver sin ball på et avgrenset område.
Størrelsen på området vil bestemme graden av utfordringer, og hva man ønsker å oppnå ut fra hvilket tema man jobber med.
Det finnes et utall av muligheter i denne aktiviteten.

Husk korte arbeidsperioder - 20-25 sekunder

Noen eksempler på hva man kan gjøre i denne formen for organisering:

  • Gi spillerne ulike oppgaver - "se etter ledige rom og gå dit, føre bare med et bestemt bein, føre på en bestemt måte, kontroll på ballen (sette seg på den, legge som over den, stoppe den med foten - alt på fløytesignal), retningsforandringer, temposkifter (gjerne med ulike gir), vendinger, finter.
  • Sett inn fysiske hindringer i firkanten. Det kan være kjeglemål de skal føre gjennom, trenere som forsøker å ta fra de ballen eller motspillere.
  • Ulike barneleker som sisten, stiv heks, nappe halen, haien kommer/hauk og due
  • Legg alle ballene i midten, og fordel spillerne i hver sitt hjørne. På fløytesignal skal de hurtigst mulig hente en ball og føre den tilbake til sitt hjørne. På neste fløytesignal skal de hente en ball fra en annet hjørne og inn til sitt eget. Kan kjøres som konkurranse der det hjørnet som samler flest baller på et minutt vinner.
  • La en gruppe spillere føre horisontalt i firkanten, og en annen gruppe vertikalt. De starter på fløytesignal. Juster farten på spillerne ved å rope ut hvilket gir se skal bruke. De har tre liv - og mister et liv ved kollisjon eller at ballen ruller ut av firkanten.

 

Tips!

  • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
  • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.