Økt 47 + 48: 1. forsvarer

Øvelser | 1F | 11 år

1v1 Avslutning (8 - 12 år) Hjørnis (9 - 12 år) Rondo (9 - 12 år) 2v1 (6 - 12 år) Vinneren står (10 - 12 år) Possesion med tre lag (10 - 12 år)
 

Tekniske læringsmomenter:

  • Lavt tyngdepunkt
  • Sideveis kroppsstilling
  • Tilpass farten inn mot ballfører

Taktiske læringsmomenter:


Hensikt: Vinne ballen fra motstander, ikke la seg spille ut, hindre gjennombruddspasning eller skudd mot mål
1F = den som er nærmest ballfører

På feilvendt ballfører

  • Bryt foran, hvis mulig
  • Hvis ikke, la motstander vende opp – ligg tett inntil
  • Takle først hvis motstander vender opp

«Jobben» er gjort når motstander må spille i støtte

2Fs oppgave blir å komme i god nok posisjon i støtte for 1F for å overta hvis denne blir vendt bort.

Tips!

  • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
  • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.