Økt 31 + 32: Føring-vending

Øvelser | Føring/vending | 11 år

Trekanten (6 - 12 år) Finn medspiller (6 - 12 år) 2v2 + Joker (8 - 12 år) Rondo (9 - 12 år) Kort-kort-lang (9 - 12 år) Hjørnis (9 - 12 år) Possesion med tre lag (10 - 12 år) Possession med to vegger (10 - 12 år)
 

Tekniske læringsmomenter:

Vending av spill

Bruk av hensiktsmessig vendingsteknikk i forhold til situasjonen (kropp mellom motstander og ball)

  • Sålevending
  • Innsidevending
  • Utsidevending + oversteg
  • Cruyff-vending

Taktiske læringsmomenter:

  • Dybde – det må være medspiller(e) i støtte. Kroppsstilling må være åpen for å hurtigere vende spillet.
  • Bredde – må ha alternativer og bevegelse bredt i banen
  • Tempo i spillvendingen og pasninger
  • Skape 2v1/gjennombrudd

Vi andre: Hvor kan jeg bevege meg for å skape rom for meg selv, ballfører og medspillere? I dybden eller bredden?

Tips!

  • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
  • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.