Økt 20 + 21: Mottak/medtak

Øvelser | Mottak/medtak | 11 år

Finn medspiller (6 - 12 år) Trekanten (6 - 12 år) 2v2 + Joker (8 - 12 år) Rondo (9 - 12 år) Hjørnis (9 - 12 år) Invitere vending (8 - 12 år) Pasning-vending (8 - 12 år) Spill med åpne mål (9 - 12 år) Possesion med tre lag (10 - 12 år) Possession med to vegger (10 - 12 år)
 

Tekniske læringsmomenter:

Feilvendte medtak
Innside
- Kroppen mellom ball og motstander

Utside/vrista
- Kroppen mellom ball og motstander

Taktiske læringsmomenter:

  • Retningsbestemt – vekk i fra motstander – ta imot på lengste fot.
  • Orientering – hvilken side av motstander har jeg mest rom?

Bruk medtaket til å passere motspiller, og sette fart inn i ledig rom.

Vi andre: Hvor kan jeg bevege meg for å skape rom for meg selv, ballfører og medspillere? I dybden eller bredden?

Tips!

  • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
  • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.