Økt 13 + 14: Pasning

Øvelser | pasning | 11 år

Trekanten (6 - 12 år) Finn medspiller (6 - 12 år) 2v2 + Joker (8 - 12 år) Rondo (9 - 12 år) Kort-kort-lang (9 - 12 år) Hjørnis (9 - 12 år) Possesion med tre lag (10 - 12 år) Possession med to vegger (10 - 12 år)
 

Tekniske læringsmomenter:

Veggspill (2 v 1)

Ballfører spiller på foten til en medspiller («veggen») med innside eller utside. «Veggen» spiller ballen direkte inn i rommet bak forsvareren ved hjelp av innside eller utside.

Taktiske læringsmomenter:

  • Utfordre – sett fart mot forsvarsspilleren
  • Timing – Når skal pasningen slås? For tett på kan veggpasning bli brutt. For lang unna, rekker 1F å følge løpet.
  • Tempoveksling – taktomslag for å rykke forbi 1F og inn i ledig rom

2A («veggen»:
Vinkel – Trekk vekk fra 1F for å kunne bli spilt på.

Husk: ved gjentatte repetisjoner på trening med veggspill vil 1F kunne lese situasjonen. Da kan 1A bruke pasningsfinte for å late som han/hun spiller vegg, og så gå selv.

Vi andre: Hvor kan jeg bevege meg for å skape rom for meg selv, ballfører og medspillere? I dybden eller bredden?

Tips!

  • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
  • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.