Økt 17 + 18: Finter, dribling/1A

Øvelser | finter/dribling/1A | 10 år

1v1 med mål (6 - 12 år) Kollisjonskurs (6 - 12 år) 2v1 (6 - 12 år) 2v2 + Joker (8 - 12 år) Hjørnis (9 - 12 år) 2v2, 3v2, 4v2 (9 - 12 år)
 

Tekniske læringsmomenter:

Kroppsfinte
Tyngdeoverføring – len kroppen mot venstre og gå til høyre (eller motsatt for venstrebeinte)

  • Lavt tyngdepunkt – litt bredbeint
  • Kom godt ned med venstrebeinet
  • Gjerne overdriv bevegelsen

Pasningsfinte:

Lat som om du skal spille ballen til en medspiller, skjerm ballen med innsiden av foten, og passer motstander.

Overstegsfinte:
Før venstre (eller høyre) fot over ballen, før ballen med utsiden av den andre foten forbi motspiller.
Samme tekniske læringsmomenter som kroppsfinte.

Gi spillerne gradvis større valgfrihet, og la dem bruke den finta/de fintene de behersker best.

Taktiske læringsmomenter:

  • Sett fart imot motspiller
  • Gjør finta i rett avstand – ikke for tett på, ikke for langt unna
  • Retningsforandring
  • Rykk ut av finta

Valg:
Skal jeg drible?
Hvor er det mest rom?
Skal jeg vende vekk fra motstander eller sentre i stedet?

Vi andre: alltid en spiller i støtte for å kunne gi 1A muligheten til å utfordre
Bevegelse rundt ballfører - hvor kan jeg bevege meg for å skape rom for ballfører eller frigjøre meg selv?

Tips!

  • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
  • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.