Økt 3 +4: Føring-vending

Øvelser | Føring/vending | 10 år

Vending-avslutning (6 - 10 år) Inn mot midten (6 - 12 år) Doggies (6 - 12 år) Korset (6 - 12 år) Tre-gangen (6 - 12 år) Rondo (9 - 12 år)
 

Tekniske læringsmomenter - føring:

Føre med innside og utside av foten.
Legg inn retningsforandringer.
Lavt tyngdepunkt for å være i balanse

Taktiske læringsmomenter:

 • Føre med små, korte touch
 • Jobb med blikket
  -  ned på ballen for kontrol
  - opp for å ha oversikt over med- og motspillere, og ledige rom

Tekniske læringsmomenter - vending:

Vending – utfordre repertoaret til spillerne:
Hvilke vendinger er mest hensiktsmessig i de ulike situasjonene? Husk: kroppen mellom ball og motspiller)


Sålevending
Stopp ballen med undersiden av fotsålen, rull den litt bak deg og vend opp.

Innsidevending
Skift retning, og trekk deg unna motstander ved å bruke siden av foten

Utsidevending
Skift retning ved å lene deg mot den ene siden, bruk utsiden av foten til å vende til den andre

Cruyff-vending
Standfoten ved siden av ballen - litt skrå stilling på foten. Løft det andre beinet over ballen, og vend ved å bruke innsiden av foten.

La spillerne i større grad bruke den/de vendingene de behersker best.

Taktiske læringsmomenter:

Hensikt: Ta av press fra motstander.

 • Tempo i selve vendingen
 • Fart ut av vendingen for å unngå å bli tatt igjen
 • Se deg over skuldra for å se om du har rom til å vende opp i
 • Vende med kroppen mellom ball og motspiller - lengste fot unna motspiller

Valg: når skal jeg vende opp?

Progresjon:
Vending av spill: bruk motsatt side av banen.

 • Medspiller i støtte for å kunne vende spillet
 • Tempo i spillvendingen og pasninger
 • Bevegelse på motsatt side
 • Skape 2v1

 

 

Tips!

 • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
 • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.