arsplan 10 år

Øktplan

Sjef over ballen 10 minutter
Koordinasjon 10 minutter
Dagens tema – 1-2 øvelser  25 minutter
Smålagsspill 2v2/3v3/4v4/5v5 45 minutter

Utviklingstrekk

 • Stor aktivitetstrang
 • Selvsentrert
 • Tar verbal instruksjon dårlig
 • Idealer og forbilder står sentralt
 • Stort vitebegjær
 • Følsom for kritikk

Konsekvenser

 • Stor aktivitet – ikke kø – små grupper (tilpasset smålagspill)
 • «Læring» gjennom aktiviteten
 • Lær regla gjennom spillet (spillets idè)
 • Ikke for lange aktivitetssekvenser
 • Vis – ikke snakk, aktiv bruk av «mesterlæring»
 • Omsorg til alle – ros mye

Tips!

 • Treningsplanen er ment som et hjelpemiddel. Trenerne kan selv vurdere om man skal bytte tema i henhold til planen eller fortsette 1-2 økter til for læringens skyld.
 • Øvelsene er ment som forslag. Vurder vanskelighetsgrad i forhold til aldersgruppen. Varier størrelsen på området i øvelsen utfra alder og mestring. Gi spillerne gode forutsetninger til å lykkes ut fra hvilket tema som er i fokus. Bruk gjerne egne øvelser, dersom de er bedre egnet.